PSKK.fi

--- TÄMÄ SIVU EI OLE ENÄÄ AKTIIVINEN ---


POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS, PSKK OY

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy oli Kankaanpään, Jämijärven, Karvian, ja Siikaisten omistama elinkeinoyhtiö. PSKK:n toimipiste sijaitsi Kankaanpään keskustassa, torin laidalla Torikulman liikekiinteistössä. Samassa tilassa toimivat myös Prizztech Oy:n, ProAgria:n toimipisteet sekä Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, joka toteutti seutukuntamme Leader-ohjelmaa. Teimme päivittäin yhteistyötä palvellessamme asiakkaitamme. ”Yhden luukun” periaatteella yrityksiä palveleva toimistomme oli hyvin ainutlaatuinen kokonaisuus julkisen elinkeinopalvelun tehokkaan tuottamisen mallina koko Suomessa. PSKK Oy:n toiminta-ajatuksena oli yhteistyötä kehittämällä vahvistaa ja monipuolistaa seutukunnan elinkeinorakennetta sekä kehittää seudun kilpailukykyä ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kansainvälistyvässä ympäristössä. Tehtävänä oli luoda edellytyksiä vireälle ja monipuoliselle yritystoiminnalle sekä edistää uuden yritystoiminnan syntymistä. Neuvontapalveluiden lisäksi kehittämiskeskus toteutti toimialakohtaisia kehittämishankkeita, välitti tietoa EU-rahoituksen mahdollisuuksista ja meneillään olevista hankkeista.RAHOITUSNEUVONTA

Tarvitsetko rahoitusta yrityksesi tuotekehitykseen, investointeihin, pääomarahoitukseen, tutkimukseen ja koulutukseen, kansainvälistymiseen tai johonkin muuhun kehittämiseen? Ota yhteyttä, niin etsimme yrityksellesi markkinoilla olevia ja kehittämistä tukevia rahoitusinstrumentteja. Yhteistyötahojamme ovat muun muassa Satakunnan ELY-keskus, TE-toimisto, Finnvera oyj, Tekes, Varmalaina.fi, Helppolaina.fi sekä pankit. Myös taloudellisten vaikeuksien yllättäessä kannattaa kääntyä Kehittämiskeskuksen puoleen. Neuvoja ja apua löytyy. yllättäessä kannattaa kääntyä Kehittämiskeskuksen puoleen. Neuvoja ja apua löytyy. Yrittäjän tukiverkko on maksuton nettipalvelu yrittäjille. Tukiverkko ohjaa myös vertaistukeen yrittäjien stressitilanteissa. Palvelun toteuttajina ovat Suomen Yrittäjät sekä aluejärjestöt. yrittäjäntukiverkko, Satakunta on maksuton nettipalvelu yrittäjille. Tukiverkko ohjaa myös vertaistukeen yrittäjien stressitilanteissa. Palvelun toteuttajina ovat Suomen Yrittäjät sekä aluejärjestöt. Talousapu – yrittäjän neuvontapalvelu on maksuton puhelinneuvonta yrittäjille. Päivystävä asiantuntija neuvoo ja ohjaa esimerkiksi maksuvaikeuksiin, talouden hoitamiseen ja yrityksen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Talousapu on osa Yritys-Suomen neuvontapalveluja. Talousapu neuvontapalveluun voit tutustua internetissä: talousapuPOHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy oli Kankaanpään, Jämijärven, Karvian, ja Siikaisten omistama elinkeinoyhtiö. PSKK Oy:n toiminta-ajatuksena oli vahvistaa ja monipuolistaa seutukunnan elinkeinorakennetta sekä kehittää seudun kilpailukykyä ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kansainvälistyvässä ympäristössä. PSKK:n toimipiste sijaits1 Kankaanpään keskustassa, osoitteessa Keskuskatu 51 b ( Leppäsen kortteli), 38700 Kankaanpää. Samassa toimitilassa toimivat myös Prizztech Oy:n ja ProAgrian toimipisteet, Kankaanpään maaseutuhallinto ja Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, joka toteuttaa Leader -ohjelmaa.ALUEKEHITTÄMINEN

Aluekehittäminen on aluekokonaisuuden tulevaisuuden toimintaedellytysten parantamista suhteessa kyseisen alueen aiempaan kehitykseen. Aluekehittäminen on uusia voimavaroja luovaa, etsivää ja olemassa olevia resursseja hyödyntävää toimintaa. Aluekehittämishankkeissamme on usein mukana oppilaitoksia, ELY-keskus, Satakuntaliitto ja kuntia. Toteutuneita aluekehittämishankkeita ovat esimerkiksi Y4-ideologian jalkauttaminen seutukunnalle, Uusi metallin oppimisympäristö, Metallikylä sekä HIGHTECH suutarihanke ja Tampereen teknillisen yliopiston Puettavan teknologian yksikkö. Tällä hetkellä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus on mukana 17 erilaisessa aluekehityshankkeessa.Esimerkkinä alla Sataedun Raskaskonehanke:

Sataedu raskaskonehanke EAKR-hanke Tarkoituksena on luoda raskaskoneasentajan oppimisympäristö nykyaikaisine oppimislaitteistoineen. Tämä hanke perustuu Länsi-Suomen kehittämiseksi olevaan EAKR:n osarahoittamaan toimenpideohjelmaan, jossa panostetaan Suomen kansallisen rakennerahastostrategian mukaisesti yritystoiminnan edistämiseen (TL 1), innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistämiseen (TL 2). Hanke on Satakuntaliiton 50% ja Sataedun rahoittama 50%. Kustannusarvio 330 000€, josta puolet konehankintoja ja puolet koulutusta ja asiantuntijapalveluita. Sataedun raskaskoneinvestointi- ja koulutushankkeeseen tehdään raskaskonekorjaamon kalustohankintoja sekä niiden kehittämistä ja käyttöönottokoulutusta varten koulutusta. Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan työvälineitä, havaintomateriaalia, todellisia mittalaitteita, ja koneita. Koulutus toteutetaan aidossa työpajamaisessa oppimisympäristössä, oikeilla laitteilla, työkohteilla. Hankkeen tarkoituksena on saada Kankaanpäähän raskaskonekorjaamo, koulutus, oppilaitoksen ja alan elinkeinoelämän yhteistoimintatila, jossa toimisivat yhteistyössä alan opiskelijat, sekä toimialan tähän hankkeeseen mukaan tulevat yritykset. Koulutusorganisaatioiden pk-yrityksille tarjoamien kehittämispalvelujen vahvistaminen ja koulutuksen työelämälähtöisyyden lisääminen on hankkeen tavoitteena. Hankkeen tuotoksena olisi toimijoiden yhteistyön nouseminen uudelle tasolle. Se kehittäisi koulutuksen, korjaamotoiminnan ja alan yritysten liiketoiminnan toimintaedellytyksiä huomattavasti. Hankkeen myötä saataisiin yhteiskäytössä oleva asennukseen, koulutukseen ja huoltotöihin soveltuva toimitila, sekä nykyaikainen laitteisto ja uusi oppimisympäristö toimintakonseptille.